Mässinformation

INFLYTTNING

Torsdag 4 oktober kl 15.00-18-00 samt fredag 5 oktober kl 7.00-11.00. Endast mindre komplettering i montrarna får ske fredag 5 oktober 11.00-12.00. Mässan öppnar fredag 5 oktober kl 14.00.

UTFLYTTNING

Hallen skall utrymmas lördag 6 oktober efter mässans stängning. Ingen ihoppackning är tillåten före kl 16.00.

MÄSSANS ÖPPETTIDER

Fredag 5 oktober kl 14.00-19.00 och lördag 6 oktober kl 9.00-16.00.

UTSTÄLLARKORT

För monterpersonal avhämtas utställarkort i mässkansliet vid inflyttning. Varje utställare får max 1 utställarkort/2 kvm. Överstigande antal faktureras med 50 kr. Utställarkort skall vara korrekt ifylld och bäras av samtlig personal (även under in- och utflyttning).

MÄSSKANSLI

Arrangören finns i hallen från och med torsdag 4 oktober kl 13.00. Vid behov av tidigare kontakt ring Michaela Pascay på 0122-88 90 71 eller Andreas Ramlöv på 0122-88 90 78.

Monterservice

Kontakt
Hasse
hasse.johansson@prmedia.se
0705-22 27 20

Maria
maria.spring@prmedia.se
0708-18 28 98

MONTERVÄGGAR

Monterväggarna är 2,5 m höga och av vit laminat. Använd dubbelhäftande tejp eller häng upp tyngre föremål genom att spika i överkanten på väggen med mindre spik/nubb. Om du använder dubbelhäftande tejp, vanlig tejp, dekaler eller liknande, kontrollera med mässpersonalen om den går att ta bort. Häftkuddar är absolut förbjudna. Låna hellre vår dubbelhäftande tejp!

ELANSLUTNING

Inkoppling av el får ej ske på egen hand. Behörig personal ansvarar för samtliga eldragningar inom mässområdet. Elcentraler får ej blockeras. Monterstativ i metall, armaturer och bruksföremål i ledande material måste jordas. All elektrisk installation skall utföras enligt gällande starkströmsföreskrifter.

MONTERBELYSNING

Kom ihåg att släcka all monterbelysning på kvällen när ni lämnar mässhallen.

PARKERING

Under mässdagarna så vill vi att alla utställare parkerar på den plats som visas på denna länk. Det kommer vara skyltat uppe vid Arena Grosvad. Observera att utrymningsvägar runt arenan måste hållas fria under mässan. Dock går det bra att köra fram till transportingången eller andra ingångar under inflyttningen under förutsättning att bilen flyttas till ordinarie parkering omgående efter att avlastningen är klar.

VAKTHÅLLNING

Arrangören ombesörjer vakthållning nattetid torsdag-lördag, men har inte ett juridiskt ansvar för utställda föremål och/eller värdesaker.​​​​

​STÄDNING

Utställare ansvarar själv för bortforsling av skräp till container utanför hallen. Monterväggarna skall rensas från tejp, dekaler, affischer och dylikt. Bristande städning faktureras utställaren.

BRANDFÖRESKRIFTER

Utrymningsvägar/dörrar, brandredskap, larmknappar och skyltar skall hållas fria och fullt synliga. Ovanför utrymningsgångar får dekorationer, skyltning eller tak ej förekomma. Materialet i monterväggar eller tak skall vara svårantändligt eller av ett material som inte är mer brandfarligt än trä. Textila dekormaterial måste vara behandlade med brandskydds-medel eller tillverkat av ull eller glasfiberväv enligt brandskyddsmyndighetens bestämmelser. Brandfarliga, frätande eller giftiga gaser får ej införas eller förvaras i mässlokalen. Bränsletanken på motorfordon skall ha låsbart lock. På gasoldrivna fordon skall även huvudkranen närmast tanken vara stängd. Svetsning, skärning och öppen eld får förekomma efter tillstånd från mässledningen. Tomemballage, sopor och annat brännbart material får ej förvaras inom monterutrymmet.

RENHÅLLNING/SOPCONTAINER

Sopcontainer finns i anslutning till mässhallen. Slå sönder kartonger och dylikt så får mer plats i containern. Utställare ansvarar för städning/renhållning i respektive monter. Du kan dock beställa städning av monter hos Hasse Johansson på PR & Media på 0705-22 27 20.

LEVANDE DJUR

Det är förbjudet att medföra levande djur i mässhallen utan tillstånd från mässarrangören. Har ni läst igenom ”Allmänna bestämmelser”? Ta er tid att läsa igenom de bestämmelser som gäller för er som utställare.

Jag vill ställa mig i kö till Finns i Finspång!

Företagsprofilering

Vi hjälper dig med allt du behöver inför mässan

Rollups, flyers, profilkläder, pennor, giveaways, godis, mässdiskar, broschyrställ, visitkort, inbjudningar och massor mer.