Extra utställarkort

I er bokning ingår lika många utställarkort som ni bokar kvm. Så exempelvis får ni 8 utställarkort om ni bokar 8 kvm eller 4 utställarkort om ni har en 4 kvm stor monter.

Dessa används för in och utpassage på monterområdet både vid byggnation av er monter samt under mässdagen.

50 kr