Monteryta förening

Här bokar du monterplats i önskad storlek. Minsta monterplats är 2×2 meter. Priset per kvm är 650 kr inkl moms. Anmälningsavgift på 2 000 kr ex moms skickas vid bokning med 10 dagars betalningsvillkor. Resterande summa faktureras 15/8 med 30 dagars betalningsvillkor.

Från 2.600 kr

Nollställ
  • Produktalternativ
    • 0 kr
    • 0 kr
    • 0 kr